منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
همایش اصناف اراک
  • همایش برندهای برتر اصناف

    همایش برندهای برتر اصناف استان مرکزی مزاکره در رابطه با برند سازی تولیدات واحد های صنفی امسال در اقدامات ...

    همایش برندهای برتر اصناف استان مرکزی مزاکره در رابطه با برند سازی تولیدات واحد های صنفی امسال در اقدامات و دستورات کاری اتاق اصناف استان مرکزی قرار دارد و این همایش به منظور آشنایی بیشتر واحدهای صنفی ...

    بیشتر بخوانید