منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
به نمایشگاه بین‌المللی بروید و به تماشای رایگان کنسرت‌ها و رقص اقوام ایران بنشینید- جدول برنامه‌ها