خانه / قوانین و شرایط

قوانین و شرایط

۱ .حداقل متراژ واگذاری غرفه ها ۱۲ متر مربع می باشد و هزینه هر متر مربع ۱۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

۲٫ملاک ستاد اجرایی نمایشگاه ارایه فرم تکمیل شده است و فیش واریز کامل وجه و درج نام متقاضی بر روی آن می باشد

۳٫ارسال فرم فراخوان بدون پرداخت وجه از طرف متقاضی ، هیچ گونه الزامی برای مجری در تحویل غرفه ایجاد نمی نماید

۴٫پس از انجام مراحل ثبت نام و واریز اجاره بهای غرفه ، وجه واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد .

۵٫جهت اسکان در هتلهای طرف قرارداد با شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی ، نامه تخفیف به شرکت کننده اعطا خواهد شد.

۶٫چیدمان و غرفه آرایی تا ۴۸ ساعت قبل از آغاز به کار نمایشگاه و تنها با حفظ ایجاد غرفه طبق پلان اعلام شده در اختیار شرکت کنندهگان قرار میگیرد.

۷٫غرفه دار حقواگذاری غرفه مورد اجاره را به غیر ندارد

۸٫به ازای هر غرفه ۱۲ متری یک میز ، دو صندلی ، نور متعارف و کتیبه سردرب داده می شود .

۹٫ثبت نام و حضور در نمایشگاه به منزله پذیرش کلیه مفاد این قرار داد بوده و مسئولیت عدم رعایت بندهای فوق بعهده شرکت کننده می باشد .