منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

مجری نمایشگاه

مجری نمایشگاه

مجری نمایشگاه

اغلب کنفرانسها و همایشهای تخصصی دارای نمایشگاه جانبی هستند. برخی از شرکتها فقط نصب کننده تجهیزات و پنل های نمایشگاهی هستند ولی برخی دیگر تمام امور نمایشگاه مانند فراخوان، جذب اسپانسر، برنامه ریزی و تقسیم بندی و در نهایت اجرا را انجام می دهند.

گروه تخصصي پارسیان مهر اراک، با هدف ارائه خدمات تخصصي در زمينه برگزاري همايش ها و کنگره هاي علمي و تخصصي فعاليت می کند. اين مجموعه تلاش دارد تا با تحت پوشش قرار دادن کليه خدمات مرتبط به شکل تخصصي و با کيفيت بالا و با بهره گيري از جديدترين تکنولوژي هاي روز دنيا؛سطح مطلوبي از رضايت خاطر و آرامش خيال را در مشتريان خود ايجاد نمايد.

گستردگي و تنوع خدمات مرتبط با برگزاري همايش ها و کنگره ها در سطوح و بخشهاي مختلف و نياز به مشارکت کارشناسان در زمينه هاي تخصصي متفاوت همواره باعث تشويش خاطر مشتريان است و اجراي صحيح و بي عيب کارها در سه محدوده زماني قبل، حين و پس از برگزاري همايش ها دغدغه اصلي برگزارکنندگان را به خود اختصاص مي دهد.

شرکت پارسیان مهر اراک با اطلاع کامل از کليه روال هاي برنامه ريزي/اجرايي در برگزاري کنگره ها و همايش ها و با در اختيار داشتن تيم هاي مجرب کارشناسي در بخش هاي مختلف مي کوشد تا نگراني هاي مشتريان را به حد اقل رسانده و با تاکيد بر افزايش کيفيت ارائه خدمات، تجربه اي خوشايند از برنامه را در ذهن برگزارکنندگان، شرکت کنندگان و شرکت هاي حاضر در نمايشگاه ها به يادگار گذارد.

 اقدامات قبل از برگزاری نمایشگاه

داشتن یک برنامه ریزی مناسب و منسجم لازمه آغاز پـروژه حسـاس و ظریـف برگـزاری نمایشگاه می‌باشد. برنامه جامع و دقیق از زمانی که ایده اجرای یک نمایشگاه به ذهـن خطـور می کند باید تدوین شده باشد. تا پس از روشن شدن اهداف نمایشگاه و انتخاب موضـوع قابـل اجرا، بدون وقفه و بر اساس برنامه تنظیمی، فراینـد اجـرای نمایشـگاه کـه دارای اهمیتـی نـه چندان کمتر از تصمیم گیری‌های اولیه است آغاز گردد.

به منظور دقت و سهولت در انجام امور لازم است چـک لیسـت دقیقـی از کلیـه مراحـل اجرای کار با رعایت تقدم و تأخر فعالیتها و زمان بندی اجرای کار تهیه گردد. و  اقـدام تکمیـل کننده و مناسبتر تهیه برگه کار(worksheet) برای هر یک از مامورتیهای تعریف شـده بـرای افراد تیم اجرایی و یا واحدهای مسئول است. با این روش ضمن کنترل و نظارت دقیق مسئول پروژه بر نحوه عملکرد هر یک از واحدها و جلوگیری از انحرافات احتمـالی ، سـابقه مـدونی بـاتوضیحات جامع و کافی از مشکلات و چگونگی برطرف شدن آن و . . . ، بـه منظـور حفـظ درسوابق و بهره برداری در پروژهای آتی حاصل شده است.

مدت زمان مناسب برای اجرای فرایند‌های برگزاری یک نمایشگاه موفق حداقل ۸ ماه در نظر گرفته می‌شود فلذا با این پیش فرض پس از طی مراحل اولیـه و انتخـاب نمایشـگاه، ابتـدانسبت به انتخاب و تشکیل تیم اجرایی نمایشگاه و یا تعیین واحدهای  درگیـر بـا پـروژه اقـدام نموده و سپس با توجه به هر یک از  مسئولیتها چک لیست لازم را تهیه می‌کنیم.

تعداد افراد این تیم با توجه به محدودیت پرسنل برگزار کننـده ممکـن اسـت بـه تعـدادکافی در نظر گرفته نشوند لیکن وظایف و مسئولیتهایی کـه تعریـف مـی گـردد الزامـاً توسـط همین افراد انتخاب شده انجام خواهد شد. افراد این گروه متشکل از مسـئول مـالی – مسـئول فنی – مسئول بازاریابی – مسئول روابـط عمـومی و تبلیغـات – مسـئول تـدارکات – مسـئول اجرایی پروژه و مدیر پروژه می‌باشد.

امروزه شرکتهای معدودی هستند که امکان تشکیل تیم اجرایی متشکل از همه عوامل را داشته باشند و در شرکتهایی که از تعداد پرسـنل محـدودی برخوردارنـد، برخـی از وظـایف ومسئولیتها و بعضاً بسیاری از آنها توسط شرکتهای فعال در زمینـه موضـوع انجـام مـی پـذیرد ولیکن برگزارکننده و مجری نمایشگاه باید بتواند بر کلیه امور نظـارت کامـل و دقیـق داشـته باشد.

برگزاري نمايشگاه فعاليتي كاملا تخصصي است كه دانش ،‌تجربه و تكنولو‍ژي مناسب خود را مي طلبد. خوشحاليم که توانسته ایم با فعاليت دراين زمینه و با شناخت خواسته ها و نيازهاي مشتريان ، آگاهي از دانش روز، دسترسي به بهترين نيروي انساني وبهره برداري از مناسب ترين امكانات فني قادر به ارائه خدمات تخصصي به مشتريان خود باشيم.

مرتبط با این موضوع

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *